Serveis

Assessorament fiscal

Oferim assessorament i planificació fiscal d'autònoms, societats mercantils, cooperatives i altres entitats, supervisant el correcte compliment de les diverses obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació.

Plaça Llevantina

Assessorament comptable

El servei de comptabilitat integral va adreçat a autònoms i petites i mitjanes empreses. Realitzem els apunts comptables factura a factura, la confecció dels llibres comptables i un seguiment exhaustiu dels estats comptables.

Assessorament mercantil

Fem assessorament a nivell mercantil per a la constitució de noves empreses (formes jurídiques, estatuts, escriptures...), així com modificacions posteriors i gestions davant notari.

Especialització en cooperatives

Estem especialitzats en cooperatives de treball associat, una figura cada cop més utitlitzada i amb unes característiques molt específiques i en constant desenvolupament legal.

Deducció de música en viu

Assessorem, gestionem i tramitem la deducció per espectacles i música en viu regulada a l’article 36 de l’impost de societats pel fet de conèixer bé sector artístic i musical.