Serveis

Assessorament fiscal

Oferim assessorament i planificació fiscal d'autònoms, societats mercantils, cooperatives i altres entitats, supervisant el correcte compliment de les diverses obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació.

Plaça Llevantina

Assessorament comptable

Comptem amb un equip de professionals comptables amb àmplia experiencia. Portem a terme la comptabilitat per a autònoms, pimes i empreses en general, des de gestió dels llibres d’ingressos i despeses, comptabilitat amb conciliació bancària, gestió de comptabilitats analítiques, comptabilitats de costos i per projectes,  així com complint amb les obligacions dels comptes i llibres al Registre Mercantil.

Assessorament mercantil

Assessorem empreses en tots els processos que puguin necessitar tan per a la presa de decisions a l’hora de constituir les societats (formes jurídiques, estatuts, escriptures), com per les possibles modificacions posteriors que es puguin generar.

Especialització en cooperatives

Estem especialitzats en cooperatives de treball associat, una figura cada cop més utitlitzada i amb unes característiques molt específiques i en constant desenvolupament legal.

Deducció de música en viu

Assessorem, gestionem i tramitem la deducció per espectacles i música en viu regulada a l’article 36 de l’impost de societats pel fet de conèixer bé sector artístic i musical.